Az alábbiakban folyamatosan bővülő, olyan szavak gyűjteményét találod, melyek használatát érdemes lehet beépíteni a szókincsedbe.

Szépirodalom és egyéb emelkedettebb stílusban íródott szöveges tartalmak olvasása szintén növeli a szókészletet.

asszertív – együttérzően önérvényesítő
öntudatos, határozott, ugyanakkor másokra tekintettel van
arany középút a behódoló és a fenyegető között

tanulható kommunikációs készség, mely elengedhetetlen az üzleti életben!

 

deklaratívkijelentő, kinyilatkoztató; ellentmondást nem tűrő

 

doktrína
– tudományos, vagy filozófiai tanok, elgondolások rendszere
– politikai irányelv

 

emancipáció – általunk leggyakrabban használt formája: férfi és nő közti egyenjogúság

a korábban alárendelt, elnyomott helyzetben lévők azonos szintre való emelése

 

holisztikus
– a teljességre, egészre törekvő
– az a gyógyítási mód, melynél figyelembe veszik a beteg értelmi, fizikai és szociális állapotát is

 

impozáns – tekintélyes, tiszteletet parancsoló, hatásos, lenyűgöző, bámulatos, fényűző

 

indifferens – lényegtelen, közömbös, elfogulatlan, semleges

 

integritás
– egy személy tisztessége, erkölcsi-etikai tisztasága
– a teljesség állapota, hiánytalanság

 

kognitív – megismerő, megismerésre vonatkozó, a gondolkodáson alapuló

a kognitív funkciókkal érzékeljük, felfogjuk és felhasználjuk a megszerzett tudásunkat; ezek teszik lehetővé az értelmi működést

 

konjunktúra – gazdasági fellendülés; körülmények kedvező találkozása

 

matriarchális – anyajogú (társadalmi berendezkedés)

világszerte patriarchális társadalmak működnek, de megtalálható néhány ősi törzs, ahol a női vezetési rendszert alkalmazzák

 

noétika – ismeretelmélet

 

persona non grata – nemkívánatos személy

eredetileg olyan diplomatára mondták, akit a fogadó állam nem tartott megfelelőnek

mára már kiszélesedett a kifejezés használata egyéb közösségi körökben is

 

transzcendens – az anyagi világtól különálló, a tudományos megismerésen túli, természetfeletti, érzékekkel nem tapasztalható

 

szüfrazsett – a nők politikai egyenjogúságáért kiálló és küzdő nő