Földrajzi nevek

A földrajzi nevek nyelvi felépítése rendkívül változatos.
Az egyelemű nevek (Szeged) mellett igen nagy a többelemű nevek száma. Ezek egységét az egybeírás mutatja (Bodrogköz, Tiszántúl, Szombathely).
A szoros kapcsolatot az alkotó tagok közé tett kötőjellel fejezzük ki (Zsivány-patak, Bakónaki-tó, Apáthy-szikla, Dél-Amerika).
A különírt tagokból álló nevek (Olasz Köztársaság, Villányi út) esetében pedig a helyesírási forma vagy a nyelvi felépítés érzékelteti az összetartozást.

A földrajzi nevek írásában is figyelembe kell venni a név jelentését, mert a formailag hasonló (sőt azonos), de más dolgot jelentő nevek írásmódja eltérő lehet.
Például:
Hűvös völgy (domborzati név) / Hűvösvölgy (városrésznév)
Ferenc-hegy (domborzati név), de Ferenc körút (utcanév)
Sáros-patak (víznév), de Sárospatak (helységnév)

Az alábbi szabályok csak a gyakoribb földrajzinév-típusok írásmódjára nézve adnak eligazítást az -i (beli) képzős származékokkal együtt, hisz ennek a toldaléknak a kapcsolási módja nem minden típusban egyforma.

 

Az egyelemű és az egybeírt földrajzi nevek:

Ha egy földrajzi név egyelemű (azaz egyetlen szóból áll), az alapformát nagybetűvel, az -i képzős származékot kisbetűvel kezdjük,
például:
Európa / európai
Mátra / mátrai
Zamárdi / zamárdi

Alapformájukban nagy, -i képzős származékukban kis kezdőbetűvel egybeírjuk:

 1. a több elemből álló -ország, -föld, -alföld, -part, -szék utótagú országneveket, országrészneveket, valamint egyes tájegységek több elemből álló nevét,
  például:
  Magyarország / magyarországi
  Csecsenföld / csecsenföldi
  Németalföld / németalföldi
  Kisalföld / kisalföldi
  Elefántcsontpart / elefántcsontparti
  Háromszék / háromszéki
  Dunakanyar / dunakanyari
  Hegyalja / hegyaljai

  Szamoshát / szamosháti
 2. a több elemből álló magyar nyelvű helységneveket, valamint általában a helységrészneveket,
  például:
  Budapest / budapesti
  Balatonalmádi / balatonalmádi
  Vonyarcvashegy / vonyarcvashegyi
  Garamszentbenedek / garamszentbenedeki
  Szépkenyerűszentmárton / szépkenyerűszentmártoni
  Tökkanizsa / tökkanizsai

  hasonlóképpen:
  Angyalkert / angyalkerti
  Békeliget / békeligeti
  de:
  Baross Gábor-telep / Baross Gábor-telepi
  Biczó István-kert / Biczó István-kerti
  József Attila-lakótelep / József Attila-lakótelepi
  Füredi úti lakótelep / Füredi úti lakótelepi
 3. a -falva, -földe, -halma, -háza, -telke, -völgye utótagú – esetenként más a, e végződésű – nevek -i képzős származékaikban elhagyjuk az a, e végződést, például:
  Hollóháza / hollóházi (porcelán)
  Pannonhalma / pannonhalmi
  (főapátság)Ha nem közismert névről, vagy a hagyomány által szentesített formáról van szó, az alapalak kikövetkeztethetősége érdekében – bár hibásnak egyik változat sem mondható – hasznos lehet a kerekegyházai, becsvölgyei forma használata.

 

A kötőjellel összekapcsolt elemekből álló földrajzi nevek:

 • Ha egy földrajzi név egy földrajzi köznévből és egy eléje járuló (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszóból vagy tulajdonnévből áll, a nagybetűvel kezdett előtaghoz kötőjellel kapcsoljuk a kisbetűvel kezdett utótagot.
  Az -i (-beli)képzős származékokban a kötőjelet meghagyjuk. Ha az alapforma előtagja tulajdonnév, ennek nagy  kezdőbetűjét megtartjuk, egyébként az alakulatot kisbetűvel kezdjük.
 1. Közszói előtaggal:
  Arany-patak / arany- pataki
  Velencei-tó / velencei-tói vagy -tavi
  Dunántúli-középhegység / dunántúli-középhegységi

 2. Tulajdonnévi előtaggal:
  János-dűlő / János-dűlői
  Csepel-sziget / Csepel-szigeti
  Huron-tó / Huron-tói vagy tavi
  Kaszpi-tenger / Kaszpi-tengeri
  A tulajdonnévi (vagy annak tekintett) előtag állhat két (vagy több) különírt elemből is,
  például:
  Szent Anna-tó / Szent Anna-tói vagy -tavi
  Buen Tiempo-fok / Buen Tiempo-foki

 3. Földrajzi köznéven a földrajzi fogalmakat jelölő főneveket értjük. Ezek lehetnek egyszerű szavak: óceán, tó, patak, hegy, völgy, domb, hágó, lapos, dűlő, sivatag. Illetve összetett szavak: félsziget, öntözőcsatorna, holtág, fennsík, dombvidék, szőlőhegy, halastó.
  Az olyan nevek, illetve névrészek, amelyekben a mai magyar nyelvérzék nem ismer fel közszói jelentést (akár magyar, akár idegen eredetűek) egyelemű tulajdonnévnek számítanak.
  Például: Huron, Kaszpi, Cselőte, Zéland

 

 • Ha egy földrajzi név utótagja (egyelemű vagy egybeírt többelemű) tulajdonnév, előtagja pedig (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszó vagy tulajdonnév, az alkotó tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze.
  Az ilyen nevek -i képzős származékában mindkét tagot kisbetűvel kezdjük, és a kötőjelet megtartjuk.
 1. Közszói előtaggal:
  Holt-Tisza / holt-tiszai
  Dél-Kína / Dél-kínai
  Öreg-Cselőte / öreg-cselőtei
  Új-Zéland; új-zélandi
  Délkelet-Magyarország / délkelet-magyarországi
 2. Tulajdonnévi előtaggal:
  Kál-Kápolna (vasútállomás) / kál-kápolnai
  Győr-Moson-Sopron (megye) / győr-moson-soproni
  Bödd-Bakod (terület) / bödd-bakodi
  Csörnöc-Herpenyő (vízfolyás) / csörnöc-herpenyői
 3. Hasonlóképpen járunk el olyankor is, amikor a hivatalos helységnév után a helységrész nevét is feltüntetjük,
  például:
  Érd-Ófalu / érd-ófalui
  Győr-Ménfőcsanak / győr-ménfőcsanaki

 

 • A háromelemű földrajzi nevek írásának két gyakoribb esete van.
 1. Ha egy kételemű kötőjellel összefűzött földrajzi név (Arany-patak) elé egy közszói előtag (rohonci) került, az alakulatot nagybetűvel kezdjük, s a tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze.
  Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását, a közszói tagokat kisbetűvel, a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük,
  például:
  Rohonci-Arany-patak / rohonci-arany-pataki
  Alcsi-Holt-Tisza / alcsi-holt-tiszai
  Új-Dél-Wales / új-dél-walesi
  Belső-János-dűlő / belső-János-dűlői
  Nagy-Hideg-hegy / nagy-hideg-hegyi
  Kelet-Közép-Európa / kelet-közép-európai
  Holt-Sebes-Körös / holt-sebes-körösi
 2. Ha egy kételemű, kötőjellel írt földrajzi név (Holt-Tisza) egy utána tett földrajzi köznévvel bővül (berek), ezt az utótagot kisbetűvel kezdve kötőjellel kapcsoljuk az alapul szolgáló névhez.
  Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását, a közszói tagokat kisbetűvel, a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük,
  például:
  Holt-Tisza-berek / holt-Tisza-bereki
  Két-bükkfa-nyereg / két-bükkfa-nyeregi
  Dél-kínai-tenger / dél-kínai-tengeri
  Kelet-európai-síkság / kelet-európai-síksági
  János-dűlő-oldalas / János-dűlő-oldalasi
  Zöld-foki-szigetek / zöld-foki-szigeteki
 • Nagykötőjellel fűzzük egymáshoz a nagybetűvel kezdett földrajzi neveket, ha valamitől valameddig viszonyt fejeznek ki.
  Az ilyen alakulatok -i képzős származékában a nagykötőjeleket megtartjuk, de minden tagot kisbetűvel kezdünk, és az -i képzőt csak az alakulat utolsó tagjához tesszük hozzá, kötőjel nélkül.
  Például:
  Budapest–Bécs / budapest–bécsi
  Moszkva–Párizs / moszkva–párizsi
 • Az ilyen alakulatokhoz földrajzi közneveket kisbetűvel kezdve és kötőjellel kapcsolunk.
  Az -i képzőt a változatlan alapformához tesszük hozzá,
  például:
  Baradla–Domica-barlangrendszer / Baradla–Domica-barlangrendszeri
  Volga–Don-csatorna / Volga–Don-csatornai
  Rajna–Majna–Duna-csatorna / Rajna–Majna–Duna-csatornai
  Alapformájukban hasonlóképpen, -i képzős formájukban azonban kis kezdőbetűkkel írjuk az olyan névtársítások tagjait, mint:
  Cseh–Morva-dombság /cseh–morva-dombsági
  Zala–Somogyi-határárok / zala–somogyi-határároki

Az különírt elemekből álló földrajzi nevek:

 1. A mai és a történelmi államnevekben (amelyek általában tartalmazzák az államformára utaló szót) minden tagot külön szóba írunk, valamint az és kötőszó kivételével nagybetűvel kezdünk. hasonlóképpen írjuk az eurorégiókat is.
  Az ilyen nevek -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást, de az alkotó tagokat általában kisbetűvel kezdjük, csak a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket hagyjuk meg nagy kezdőbetűsnek.
  Például:
  Francia Köztársaság / francia köztársasági;
  Egyesült Királyság / Egyesült királysági;
  Ománi Szultánság / ománi szultánsági;
  Dél-afrikai Köztársaság / dél-afrikai köztársasági;

  de: Suriname Köztársaság / Suriname köztársasági;
  San Marino Köztársaság / San Marino köztársasági;
  Trinidad és Tobago Köztársaság / Trinidad és Tobago köztársasági;
  Ipoly Eurorégió / Ipoly eurorégióbeli

 2. A mai és a történelmi államrészek nevében a kis kezdőbetűs járás, kistérség, városkörnyék, bánság, terület, megye, régió, grófság, állam utótagot különírjuk az előtte álló névrészektől.
  Az ilyen nevek -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást, a közszói tagokat kisbetűvel, a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket nagybetűvel kezdjük.
  Például:
  Ungvári járás / ungvári járási
  Abaúj-Hegyközi kistérség / abaúj-hegyközi kistérségi
  Mezőtúri városkörnyék / mezőtúri városkörnyéki
  de: Baranya megye / Baranya megyei
  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye / Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
  Dél-Dunántúli régió / Dél-Dunántúli régióbeli
  Kent grófság / Kent grófsági
  New Your állam / New York állami vagy állambeli

 3. A közterületek nevében a kis kezdőbetűs utca, út tér, köz, híd szót különírjuk az előtte álló névrészektől.
  Az -i képzőt az ilyen nevek változatlan formájához tesszük hozzá,
  például:
  Váci utca / Váci utcai
  Gutenberg körút / Gutenberg körúti
  Szabó Ilonka lépcső / Szabó Ilonka lépcsői
  Március 15. tér / Március 15. téri

  A híd szó valamely folyó nevével birtokos jelző viszonyban van, kötőjellel kapcsoljuk: Tisza-híd (= a Tisza hídja).Ha egy eredetileg kötőjellel kapcsolt földrajzi köznévi utótagot tartalmazó földrajzi név közterület nevébe kerül, a kötőjeles írásmódot – a helységrésznevek gyakori párhuzamossága miatt – egybeírás váltja fel,
  például:
  Csörsz-árok / Csörszárok utca
  Ferenc-hegy / Ferenchegyi út

 4. Földrajzi nevekhez magyarázó céllal néha hozzákapcsolunk egy közszót, ez azonban nem válik a név részévé. Ezeket a nevet értelmező szavakat a névtől különírjuk.
  Az ilyen kapcsolatok -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást, s a kezdőbetűk változatlanul maradnak.
  Például:
  Mátra hegység / Mátra hegységi
  Fertő tó / Fertő tói vagy tavi
  Krím félsziget / Krím félsziget
  Szahara sivatag / Szahara sivatagi

  Kisbetűvel kezdve különírjuk a névhez nem tartozó alkalmi jelzőket is,
  például:
  (a) francia alpok / (a) francia alpokbeli
  (az) erdős Bükk / (az) erdős bükki
  (a) lengyel Magas-Tátra / (a) lengyel magas-tátrai
  (a) második Baku / (a) második bakui

 5. Különírt szavakból álló jelölt tárgyas, jelölt határozós, jelölt birtokos jelzős, valamint névutós szerkezetek is szolgálhatnak földrajzi névként. Az ilyen alakulatokban a különírást megtartjuk, de a szerkezetek első tagját nagybetűvel kezdjük.
  Az ilyen nevek -i képzős származékában megtartjuk az alapformát, se ehhez fűzzük hozzá a képzőt.
  Például:

  Keveset érő / Keveset érői
  Székre járó / Székre járói
  Tilos alja / Tilos aljai vagy alji
  Duna mente / Duna menti
  Szekszárd vidéke / Szekszárd vidéki
  Felső-Marcal melléke / Felső-Marcal melléki
  Kis-kút feletti / Kis kút feletti
  Hasonlóképpen:
  Duna–Tisza köze / Duna–Tisza közi
  Maros–Körös köze / Maros–Körös közi

Állatnevek:

Az állatok tulajdonnevét nagy kezdőbetűvel írjuk: Bodri, Cirmos, Ráró
Az esetleges magyarázó utótag kis kezdőbetűvel és kötőjel nélkül járul hozzájuk: Bodri kutya, Ráró lovam, stb.

 

A tárgynevek:

A tárgynevek közé tartoznak a nemzeti ereklyék, a járművek, a fegyverek, a hangszerek, a híres drágakövek stb. nevei.
Jellemzőjük a nagy kezdőbetűs írás.

Nemzeti ereklyék neve: Szent Jobb, Szent Korona
Hajónevek: Kisfaludy Sándor, Titanic, Santa Maria
Régi mozdonynevek: Nádor, Deáki
Űrjárművek neve: Apollo, Luna Szaljut
Fegyvernevek: Durandal (Roland karja), Excalibur (Artúr kardja), Kövér Berta (ágyú)
Hangszernevek: Lady Blunt (egy Stradivari-hegedű), Ignác ( a székesfehérvári bazilika harangja)
Gyémántnevek: Kohinoor, Rózsaszín Párduc

Földrajzi nevek

A földrajzi nevek nyelvi felépítése rendkívül változatos.
Az egyelemű nevek (Szeged) mellett igen nagy a többelemű nevek száma. Ezek egységét az egybeírás mutatja (Bodrogköz, Tiszántúl, Szombathely).
A szoros kapcsolatot az alkotó tagok közé tett kötőjellel fejezzük ki (Zsivány-patak, Bakónaki-tó, Apáthy-szikla, Dél-Amerika).
A különírt tagokból álló nevek (Olasz Köztársaság, Villányi út) esetében pedig a helyesírási forma vagy a nyelvi felépítés érzékelteti az összetartozást.

A földrajzi nevek írásában is figyelembe kell venni a név jelentését, mert a formailag hasonló (sőt azonos), de más dolgot jelentő nevek írásmódja eltérő lehet.
Például:
Hűvös völgy (domborzati név) / Hűvösvölgy (városrésznév)
Ferenc-hegy (domborzati név), de Ferenc körút (utcanév)
Sáros-patak (víznév), de Sárospatak (helységnév)

Az alábbi szabályok csak a gyakoribb földrajzinév-típusok írásmódjára nézve adnak eligazítást az -i (beli) képzős származékokkal együtt, hisz ennek a toldaléknak a kapcsolási módja nem minden típusban egyforma.

Az egyelemű és az egybeírt földrajzi nevek:

Ha egy földrajzi név egyelemű (azaz egyetlen szóból áll), az alapformát nagybetűvel, az -i képzős származékot kisbetűvel kezdjük,
például:
Európa / európai
Mátra / mátrai
Zamárdi / zamárdi

Alapformájukban nagy, -i képzős származékukban kis kezdőbetűvel egybeírjuk:

 1. a több elemből álló -ország, -föld, -alföld, -part, -szék utótagú országneveket, országrészneveket, valamint egyes tájegységek több elemből álló nevét,
  például:
  Magyarország / magyarországi
  Csecsenföld / csecsenföldi
  Németalföld / németalföldi
  Kisalföld / kisalföldi
  Elefántcsontpart / elefántcsontparti
  Háromszék / háromszéki
  Dunakanyar / dunakanyari
  Hegyalja / hegyaljai

  Szamoshát / szamosháti

   

 2. a több elemből álló magyar nyelvű helységneveket, valamint általában a helységrészneveket,
  például:
  Budapest / budapesti
  Balatonalmádi / balatonalmádi
  Vonyarcvashegy / vonyarcvashegyi
  Garamszentbenedek / garamszentbenedeki
  Szépkenyerűszentmárton / szépkenyerűszentmártoni
  Tökkanizsa / tökkanizsai

  hasonlóképpen:
  Angyalkert / angyalkerti
  Békeliget / békeligeti
  de:
  Baross Gábor-telep / Baross Gábor-telepi
  Biczó István-kert / Biczó István-kerti
  József Attila-lakótelep / József Attila-lakótelepi
  Füredi úti lakótelep / Füredi úti lakótelepi
 3. a -falva, -földe, -halma, -háza, -telke, -völgye utótagú – esetenként más a, e végződésű – nevek -i képzős származékaikban elhagyjuk az a, e végződést, például:
  Hollóháza / hollóházi (porcelán)
  Pannonhalma / pannonhalmi
  (főapátság)Ha nem közismert névről, vagy a hagyomány által szentesített formáról van szó, az alapalak kikövetkeztethetősége érdekében – bár hibásnak egyik változat sem mondható – hasznos lehet a kerekegyházai, becsvölgyei forma használata.

 

A kötőjellel összekapcsolt elemekből álló földrajzi nevek:

 • Ha egy földrajzi név egy földrajzi köznévből és egy eléje járuló (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszóból vagy tulajdonnévből áll, a nagybetűvel kezdett előtaghoz kötőjellel kapcsoljuk a kisbetűvel kezdett utótagot.
  Az -i (-beli)képzős származékokban a kötőjelet meghagyjuk. Ha az alapforma előtagja tulajdonnév, ennek nagy  kezdőbetűjét megtartjuk, egyébként az alakulatot kisbetűvel kezdjük.
 1. Közszói előtaggal:
  Arany-patak / arany- pataki
  Velencei-tó / velencei-tói vagy -tavi
  Dunántúli-középhegység / dunántúli-középhegységi
 2. Tulajdonnévi előtaggal:
  János-dűlő / János-dűlői
  Csepel-sziget / Csepel-szigeti
  Huron-tó / Huron-tói vagy tavi
  Kaszpi-tenger / Kaszpi-tengeri
  A tulajdonnévi (vagy annak tekintett) előtag állhat két (vagy több) különírt elemből is,
  például:
  Szent Anna-tó / Szent Anna-tói vagy -tavi
  Buen Tiempo-fok / Buen Tiempo-foki
 3. Földrajzi köznéven a földrajzi fogalmakat jelölő főneveket értjük. Ezek lehetnek egyszerű szavak: óceán, tó, patak, hegy, völgy, domb, hágó, lapos, dűlő, sivatag. Illetve összetett szavak: félsziget, öntözőcsatorna, holtág, fennsík, dombvidék, szőlőhegy, halastó.
  Az olyan nevek, illetve névrészek, amelyekben a mai magyar nyelvérzék nem ismer fel közszói jelentést (akár magyar, akár idegen eredetűek) egyelemű tulajdonnévnek számítanak.
  Például: Huron, Kaszpi, Cselőte, Zéland
 • Ha egy földrajzi név utótagja (egyelemű vagy egybeírt többelemű) tulajdonnév, előtagja pedig (egyelemű vagy egybeírt többelemű) közszó vagy tulajdonnév, az alkotó tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze.
  Az ilyen nevek -i képzős származékában mindkét tagot kisbetűvel kezdjük, és a kötőjelet megtartjuk.
 1. Közszói előtaggal:
  Holt-Tisza / holt-tiszai
  Dél-Kína / Dél-kínai
  Öreg-Cselőte / öreg-cselőtei
  Új-Zéland; új-zélandi
  Délkelet-Magyarország / délkelet-magyarországi
 2. Tulajdonnévi előtaggal:
  Kál-Kápolna (vasútállomás) / kál-kápolnai
  Győr-Moson-Sopron (megye) / győr-moson-soproni
  Bödd-Bakod (terület) / bödd-bakodi
  Csörnöc-Herpenyő (vízfolyás) / csörnöc-herpenyői
 3. Hasonlóképpen járunk el olyankor is, amikor a hivatalos helységnév után a helységrész nevét is feltüntetjük,
  például:
  Érd-Ófalu / érd-ófalui
  Győr-Ménfőcsanak / győr-ménfőcsanaki

 

 • A háromelemű földrajzi nevek írásának két gyakoribb esete van.
 1. Ha egy kételemű kötőjellel összefűzött földrajzi név (Arany-patak) elé egy közszói előtag (rohonci) került, az alakulatot nagybetűvel kezdjük, s a tagokat kötőjellel kapcsoljuk össze.
  Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását, a közszói tagokat kisbetűvel, a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük,
  például:
  Rohonci-Arany-patak / rohonci-arany-pataki
  Alcsi-Holt-Tisza / alcsi-holt-tiszai
  Új-Dél-Wales / új-dél-walesi
  Belső-János-dűlő / belső-János-dűlői
  Nagy-Hideg-hegy / nagy-hideg-hegyi
  Kelet-Közép-Európa / kelet-közép-európai
  Holt-Sebes-Körös / holt-sebes-körösi
 2. Ha egy kételemű, kötőjellel írt földrajzi név (Holt-Tisza) egy utána tett földrajzi köznévvel bővül (berek), ezt az utótagot kisbetűvel kezdve kötőjellel kapcsoljuk az alapul szolgáló névhez.
  Az -i képzős származékokban megtartjuk az alapul szolgáló nevek tagjainak kötőjeles kapcsolását, a közszói tagokat kisbetűvel, a tulajdonnévi tagokat nagybetűvel kezdjük,
  például:
  Holt-Tisza-berek / holt-Tisza-bereki
  Két-bükkfa-nyereg / két-bükkfa-nyeregi
  Dél-kínai-tenger / dél-kínai-tengeri
  Kelet-európai-síkság / kelet-európai-síksági
  János-dűlő-oldalas / János-dűlő-oldalasi
  Zöld-foki-szigetek / zöld-foki-szigeteki

 

 • Nagykötőjellel fűzzük egymáshoz a nagybetűvel kezdett földrajzi neveket, ha valamitől valameddig viszonyt fejeznek ki.
  Az ilyen alakulatok -i képzős származékában a nagykötőjeleket megtartjuk, de minden tagot kisbetűvel kezdünk, és az -i képzőt csak az alakulat utolsó tagjához tesszük hozzá, kötőjel nélkül.
  Például:
  Budapest–Bécs / budapest–bécsi
  Moszkva–Párizs / moszkva–párizsi
 • Az ilyen alakulatokhoz földrajzi közneveket kisbetűvel kezdve és kötőjellel kapcsolunk.
  Az -i képzőt a változatlan alapformához tesszük hozzá,
  például:
  Baradla–Domica-barlangrendszer / Baradla–Domica-barlangrendszeri
  Volga–Don-csatorna / Volga–Don-csatornai
  Rajna–Majna–Duna-csatorna / Rajna–Majna–Duna-csatornai
  Alapformájukban hasonlóképpen, -i képzős formájukban azonban kis kezdőbetűkkel írjuk az olyan névtársítások tagjait, mint:
  Cseh–Morva-dombság /cseh–morva-dombsági
  Zala–Somogyi-határárok / zala–somogyi-határároki

Az különírt elemekből álló földrajzi nevek:

 • A mai és a történelmi államnevekben (amelyek általában tartalmazzák az államformára utaló szót) minden tagot külön szóba írunk, valamint az és kötőszó kivételével nagybetűvel kezdünk. hasonlóképpen írjuk az eurorégiókat is.
  Az ilyen nevek -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást, de az alkotó tagokat általában kisbetűvel kezdjük, csak a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket hagyjuk meg nagy kezdőbetűsnek.
  Például:
  Francia Köztársaság / francia köztársasági;
  Egyesült Királyság / Egyesült királysági;
  Ománi Szultánság / ománi szultánsági;
  Dél-afrikai Köztársaság / dél-afrikai köztársasági;

  de: Suriname Köztársaság / Suriname köztársasági;
  San Marino Köztársaság / San Marino köztársasági;
  Trinidad és Tobago Köztársaság / Trinidad és Tobago köztársasági;
  Ipoly Eurorégió / Ipoly eurorégióbeli 

 • A mai és a történelmi államrészek nevében a kis kezdőbetűs járás, kistérség, városkörnyék, bánság, terület, megye, régió, grófság, állam utótagot különírjuk az előtte álló névrészektől.
  Az ilyen nevek -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást, a közszói tagokat kisbetűvel, a tulajdonnévi (vagy annak tekintett) elemeket nagybetűvel kezdjük.
  Például:
  Ungvári járás / ungvári járási
  Abaúj-Hegyközi kistérség / abaúj-hegyközi kistérségi
  Mezőtúri városkörnyék / mezőtúri városkörnyéki
  de: Baranya megye / Baranya megyei
  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye / Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
  Dél-Dunántúli régió / Dél-Dunántúli régióbeli
  Kent grófság / Kent grófsági
  New Your állam / New York állami vagy állambeli

 • A közterületek nevében a kis kezdőbetűs utca, út tér, köz, híd szót különírjuk az előtte álló névrészektől.
  Az -i képzőt az ilyen nevek változatlan formájához tesszük hozzá,
  például:
  Váci utca / Váci utcai
  Gutenberg körút / Gutenberg körúti
  Szabó Ilonka lépcső / Szabó Ilonka lépcsői
  Március 15. tér / Március 15. téri

  A híd szó valamely folyó nevével birtokos jelző viszonyban van, kötőjellel kapcsoljuk: Tisza-híd (= a Tisza hídja).Ha egy eredetileg kötőjellel kapcsolt földrajzi köznévi utótagot tartalmazó földrajzi név közterület nevébe kerül, a kötőjeles írásmódot – a helységrésznevek gyakori párhuzamossága miatt – egybeírás váltja fel,
  például:
  Csörsz-árok / Csörszárok utca
  Ferenc-hegy / Ferenchegyi út 
 • Földrajzi nevekhez magyarázó céllal néha hozzákapcsolunk egy közszót, ez azonban nem válik a név részévé. Ezeket a nevet értelmező szavakat a névtől különírjuk.
  Az ilyen kapcsolatok -i (-beli) képzős származékában megtartjuk a különírást, s a kezdőbetűk változatlanul maradnak.
  Például:
  Mátra hegység / Mátra hegységi
  Fertő tó / Fertő tói vagy tavi
  Krím félsziget / Krím félsziget
  Szahara sivatag / Szahara sivatagi

  Kisbetűvel kezdve különírjuk a névhez nem tartozó alkalmi jelzőket is,
  például:
  (a) francia alpok / (a) francia alpokbeli
  (az) erdős Bükk / (az) erdős bükki
  (a) lengyel Magas-Tátra / (a) lengyel magas-tátrai
  (a) második Baku / (a) második bakui

 • Különírt szavakból álló jelölt tárgyas, jelölt határozós, jelölt birtokos jelzős, valamint névutós szerkezetek is szolgálhatnak földrajzi névként. Az ilyen alakulatokban a különírást megtartjuk, de a szerkezetek első tagját nagybetűvel kezdjük.
  Az ilyen nevek -i képzős származékában megtartjuk az alapformát, se ehhez fűzzük hozzá a képzőt.
  Például:

  Keveset érő / Keveset érői
  Székre járó / Székre járói
  Tilos alja / Tilos aljai vagy alji
  Duna mente / Duna menti
  Szekszárd vidéke / Szekszárd vidéki
  Felső-Marcal melléke / Felső-Marcal melléki
  Kis-kút feletti / Kis kút feletti
  Hasonlóképpen:
  Duna–Tisza köze / Duna–Tisza közi
  Maros–Körös köze / Maros–Körös közi

Állatnevek:

Az állatok tulajdonnevét nagy kezdőbetűvel írjuk: Bodri, Cirmos, Ráró
Az esetleges magyarázó utótag kis kezdőbetűvel és kötőjel nélkül járul hozzájuk: Bodri kutya, Ráró lovam, stb.

 

A tárgynevek:

A tárgynevek közé tartoznak a nemzeti ereklyék, a járművek, a fegyverek, a hangszerek, a híres drágakövek stb. nevei.
Jellemzőjük a nagy kezdőbetűs írás.

Nemzeti ereklyék neve: Szent Jobb, Szent Korona
Hajónevek: Kisfaludy Sándor, Titanic, Santa Maria
Régi mozdonynevek: Nádor, Deáki
Űrjárművek neve: Apollo, Luna Szaljut
Fegyvernevek: Durandal (Roland karja), Excalibur (Artúr kardja), Kövér Berta (ágyú)
Hangszernevek: Lady Blunt (egy Stradivari-hegedű), Ignác ( a székesfehérvári bazilika harangja)
Gyémántnevek: Kohinoor, Rózsaszín Párduc

Felhasznált tartalom

Könyv:

Magyar Tudományos Akadémia – A magyar helyesírás szabályai (2017)

Jogdí­jmentes képek:

Az adott képre kattintva eljutsz a forráshoz